Vol interessante voordrachten
Voor Dichter op de Deel 2017 kozen we de voordracht als aandachtspunt. Actueel, want poëzie wordt niet meer alleen geschreven door ‘echte dichters’  maar is ook te horen en te zien op poetryslams, tijdens rap-optredens en in een grote diversiteit aan Nederlandstalige songteksten. De gedichten stappen meer en meer uit de boekenkast, zou je kunnen zeggen. En de manier waarop de woorden en zinnen worden voorgedragen, de manier waarop de luisteraar wordt binnengehaald in het gedicht, wordt steeds belangrijker nu het werk deel uit maakt van een wereld vol prikkels, nu er minder wordt gelezen.

Vanuit die gedachten kozen we de dichters uit voor de editie 2017 van Dichter op de Deel. Tonnus Oosterhoff met zijn indringende bas, Tjiske Jansen die het publiek bij de kladden grijpt met haar performance, Tsead Bruinja met zijn mooi-zangerige Fries, Charlotte van den Broeck die je, alsof ze gewoon tegen je praat, meeneemt en voor je het weet bevind je je midden in een gedicht.
Als altijd hebben we gelet op de diversiteit in het aanbod, van jong tot oud, van Obe Alkema tot Aggie van der Meer; Fries, Nederlands, Vlaams, meertalig dus. En niet zonder humor, zoals in een aardappelgedicht van Arjan Hut. Rodaan Al Galidi sloot af met de eigenheid van zijn idioom en verfrissende dictie van het Nederlands. Een sprankelende middag vol overtuigende voordrachten & even speelse en sprankelende muziek van Remolino


Dichter op de Deel in het algemeen

In Nederland wonen veel en goede dichters. Het poëzie-aanbod is, voor een klein taalgebied als het onze, groot én divers. Overal zien we de belangstelling toenemen voor festivals waarop iets van die rijkdom aan stemmen is te horen. ‘De poëzie is voortgekomen uit een orale traditie en nog steeds is het luisteren naar poëzie vaak de beste manier om werkelijk geraakt te worden,’ zegt Bas Kwakman, directeur van Nederlands grootste poëzie-festival, Poetry International.

Tijdens Dichter op de Deel is van deze variëteit aan stemmen het een en ander mee te maken. Bovendien wordt het poëzie-palet op deze middag vergroot met Friestalige poëzie. Dichter op de Deel heeft namelijk plaats op de prachtige locatie van een Friese stelpboerderij in de graslanden rond het dorp Exmorra. Dat er plaatselijk talent op het podium zou staan, naast gevestigde Nederlandse en Friese namen, was vanaf de eerste editie een uitgangspunt van het festival.

Het dorp Exmorra maakt deel uit van de gemeente Súdwest Fryslân, waar jaarlijks onder de naam Kunst Achter Dijken een kunstroute wordt georganiseerd in mei. Op initiatief van Dien L. de Boer. werd daar vanaf 2008 Dichter op de Deel aan toegevoegd. Muzikale intermezzi zorgen voor afwisseling in het programma, en er wordt beeldende kunst tentoongesteld. Zo is er sprake van een breed aanbod.
Deze mooie poëzie-middag is uitgegroeid tot een festival dat bekend raakt in steeds bredere kringen en dat zich ieder jaar mag verheugen in meer toeschouwers.

Tijdens het programma zal er voldoende ruimte zijn, om een gesigneerd exemplaar aan te schaffen van het werk van één van de optredende dichters.

De toegangsprijs voor de manifestatie is € 6,- ; Bolswarderweg 13, 8759 LA, Exmorra.

met Dank aan: Prins Bernhard Cultuurfonds/Nijman Biermasz 17 dorpen Fonds, Stifting Arjen Witteveen Fûns, Gemeente Sudwest Fryslan, PW Janssens Friesche Stichting, Provincie Fryslân, Lirafonds, Douwe Kalma Stifting en Boekhandel Van der Velde.