Dichter op de Deel 2022 was een groot succes


De stemmen van het landschap

Met: Zea/ Arnold de Boer, Tsead Bruinja, Jantien de Boer, K.Michel, Roberta Petzoldt, Shari van Goethem, Syds Wiersma, Suzanne Krijger, Dien L. de Boer

Iedere editie van Dichter op de Deel is anders, maar altijd is de rijkdom en variëteit van dichters in het Nederlandse taalgebied, te horen. Friestalige dichters maken deel van uit van het programma, en ook Vlaamse. En samen met een aantal Klimaatdichters stond de laatste editie helemaal in het teken van De stemmen van het landschap.
Voor dit thema was gekozen omdat de klimaatcrisis en de afname van de biodiversiteit onontkoombaar zijn. De natuur kan niet voor zichzelf opkomen, daarom moeten wij dat doen. Kunst heeft het vermogen om de dualiteit van de politiek te overstijgen en kan het onderwerp een podium bieden. De stemmen van het landschap werden hoorbaar  gemaakt in poëzie, essay’s, muziek. De deelnemende kunstenaars werden uitgedaagd om tijdens hun voordrachten in te gaan op hun relatie met het landschap. Het ogenschijnlijk ‘nutteloze’ natuurlijke landschap. Zo kan de aandacht groeien voor de waarde ervan.

De som der onderdelen van het programma overtrof de verwachtingen. Het was sprankelende, inspirende en veelzijdige middag.

Spoken word-artist Suzanne Krijger trad direct op na de inleiding over het thema, en zette een geconcentreerde toon met de boeiende voordracht van haar poëzie. Het publiek was direct één en al aandacht.

Voor het onderdeel gesproken essay was daarna de dichter K. Michel aan het woord, die was gevraagd om in dit geval als essayist een voordracht te houden. Hij greep het publiek met zijn filosofische en oorspronkelijke kijk op het onderwerp. En passant herinnerde hij de toeschouwers er aan hoe zwaluwen – die nu flink in aantal zijn afgenomen – bij een vroege editie van Dichter op de Deel de schuur in- en uit vlogen en poepten op het publiek.

Muziek wisselde, zoals altijd, de voordrachten af. Dit jaar verzorgd binnen een duo-optreden van de muzikant Zea, Arnold de Boer, samen met de Friese dichter Tsead Bruinja. Zea creëerde met zijn Friestalige songs – direct vanuit het hart – een mooie streekgebonden sfeer.  Af en toe klonken gitaarspel en teksten samen, soms apart, soms in het Fries, soms in het Nederlands. 

Voor het eerst werkte Dichter op de Deel samen met productiehuis Explore the North, die de Skuorre- en Tsjerketoer van de muzikant de Boer en ex-dichter des Vaderlands Bruinja produceerde. Een tour langs kerken andere bijzondere podia, waar de schuur van de stelpboerderij er één van was. De financiële ondersteuning door Explore the North maakte dit duo-optreden tijdens Dichter op de Deel mogelijk.

De eerste helft voor de pauze werd afgesloten met Roberta Petzoldt, één van de tien dichters die in een project van Visit Wadden een bijdrage leverde aan de serie Ode aan het landschap. Zij betrok in haar poëzie het stedelijke landschap bij de voordracht.

De nieuwe dichtbundel van Dien L. de Boer werd kort aangekondigd en in de pauze werd de boekenverkoop van de titels van alle dichters verzorgd door haar uitgever, uitgeverij Palmslag. 

Gedurende de middag werd door middel van dia-projectie aandacht geschonken aan de fondsen die Dichter op de Deel mogelijk hebben gemaakt. 

Na de pauze werd er een filmgedicht getoond van Dien L. de Boer en trad de Vlaamse klimaatdichter Shari van Goethem op. Van Goethem was één van vier aanwezige klimaatdichters. Intiem en geëngageerd qua onderwerp, met name met het onderwerp bomen dat veelvuldig voorkomt in haar werk. Opgevolgd door de Friese klimaatdichter Syds Wiersma. Zijn lange gedicht over dijken was veelzeggend.

Journalist en schrijver Jantien de Boer, auteur van het boek Landschapspijn, verzorgde het tweede gesproken essay. Een indringend en alarmerend verhaal over hoe een enorm oppervlak natuur plaats moet maken voor één van de vele blokkendozen in het Nederlandse landschap. Zea en Bruinja sloten af met een prachtig slotaccoord waarin poëtische voordracht en muziek samenkwamen. 

In het Nederlands, Fries en Vlaams klonken de stemmen van de grote poëtische diversiteit van het Nederlands taalgebied; een ware meertalige middag. 

De presentatie was in handen van Dien L. de Boer 

Dat er qua genre variatie was aangebracht in de opbouw van het programma, én dat er gesproken essays waren toegevoegd beviel het publiek heel goed. Na afloop van de middag waren de reacties lovend, over de goede inhoud van het programma en met name ook over de afwisselende opbouw.

Met Dank aan: Vereniging Kunst Achter Dijken, Explore The North, Lirafonds, Gemeente Súdwest Fryslân, Provincie Fryslân, Arcadia

 

Dichter op de Deel 2022 was een groot succes


De stemmen van het landschap

Met: Zea/ Arnold de Boer, Tsead Bruinja, Jantien de Boer, K.Michel, Roberta Petzoldt, Shari van Goethem, Syds Wiersma, Suzanne Krijger, Dien L. de Boer

Fotoimpressie onderaan deze pagina.

Iedere editie van Dichter op de Deel is anders, maar altijd is de rijkdom en variëteit van dichters in het Nederlandse taalgebied, te horen. Friestalige dichters maken deel van uit van het programma, en ook Vlaamse. En samen met een aantal Klimaatdichters stond de laatste editie helemaal in het teken van De stemmen van het landschap.
Voor dit thema was gekozen omdat de klimaatcrisis en de afname van de biodiversiteit onontkoombaar zijn. De natuur kan niet voor zichzelf opkomen, daarom moeten wij dat doen. Kunst heeft het vermogen om de dualiteit van de politiek te overstijgen en kan het onderwerp een podium bieden. De stemmen van het landschap werden hoorbaar  gemaakt in poëzie, essay’s, muziek. De deelnemende kunstenaars werden uitgedaagd om tijdens hun voordrachten in te gaan op hun relatie met het landschap. Het ogenschijnlijk ‘nutteloze’ natuurlijke landschap. Zo kan de aandacht groeien voor de waarde ervan.

De som der onderdelen van het programma overtrof de verwachtingen. Het was sprankelende, inspirende en veelzijdige middag.

Spoken word-artist Suzanne Krijger trad direct op na de inleiding over het thema, en zette een geconcentreerde toon met de boeiende voordracht van haar poëzie. Het publiek was direct één en al aandacht.

Voor het onderdeel gesproken essay was daarna de dichter K. Michel aan het woord, die was gevraagd om in dit geval als essayist een voordracht te houden. Hij greep het publiek met zijn filosofische en oorspronkelijke kijk op het onderwerp. En passant herinnerde hij de toeschouwers er aan hoe zwaluwen – die nu flink in aantal zijn afgenomen – bij een vroege editie van Dichter op de Deel de schuur in- en uit vlogen en poepten op het publiek.

Muziek wisselde, zoals altijd, de voordrachten af. Dit jaar verzorgd binnen een duo-optreden van de muzikant Zea, Arnold de Boer, samen met de Friese dichter Tsead Bruinja. Zea creëerde met zijn Friestalige songs – direct vanuit het hart – een mooie streekgebonden sfeer.  Af en toe klonken gitaarspel en teksten samen, soms apart, soms in het Fries, soms in het Nederlands.

Voor het eerst werkte Dichter op de Deel samen met productiehuis Explore the North, die de Skuorre- en Tsjerketoer van de muzikant de Boer en ex-dichter des Vaderlands Bruinja produceerde. Een tour langs kerken andere bijzondere podia, waar de schuur van de stelpboerderij er één van was. De financiële ondersteuning door Explore the North maakte dit duo-optreden tijdens Dichter op de Deel mogelijk.

De eerste helft voor de pauze werd afgesloten met Roberta Petzoldt, één van de tien dichters die in een project van Visit Wadden een bijdrage leverde aan de serie Ode aan het landschap. Zij betrok in haar poëzie het stedelijke landschap bij de voordracht.

De nieuwe dichtbundel van Dien L. de Boer werd kort aangekondigd en in de pauze werd de boekenverkoop van de titels van alle dichters verzorgd door haar uitgever, uitgeverij Palmslag.

Gedurende de middag werd door middel van dia-projectie aandacht geschonken aan de fondsen die Dichter op de Deel mogelijk hebben gemaakt.

Na de pauze werd er een filmgedicht getoond van Dien L. de Boer en trad de Vlaamse klimaatdichter Shari van Goethem op. Van Goethem was één van vier aanwezige klimaatdichters. Intiem en geëngageerd qua onderwerp, met name met het onderwerp bomen dat veelvuldig voorkomt in haar werk. Opgevolgd door de Friese klimaatdichter Syds Wiersma. Zijn lange gedicht over dijken was veelzeggend.

Journalist en schrijver Jantien de Boer, auteur van het boek Landschapspijn, verzorgde het tweede gesproken essay. Een indringend en alarmerend verhaal over hoe een enorm oppervlak natuur plaats moet maken voor één van de vele blokkendozen in het Nederlandse landschap. Zea en Bruinja sloten af met een prachtig slotaccoord waarin poëtische voordracht en muziek samenkwamen.

In het Nederlands, Fries en Vlaams klonken de stemmen van de grote poëtische diversiteit van het Nederlands taalgebied; een ware meertalige middag.

De presentatie was in handen van Dien L. de Boer

Dat er qua genre variatie was aangebracht in de opbouw van het programma, én dat er gesproken essays waren toegevoegd beviel het publiek heel goed. Na afloop van de middag waren de reacties lovend, over de goede inhoud van het programma en met name ook over de afwisselende opbouw.

Met Dank aan: Vereniging Kunst Achter Dijken, Explore The North, Lirafonds, Gemeente Súdwest Fryslân, Provincie Fryslân, Arcadia