Dien L. de Boer

Dien L. de Boer

 • Volgde de Akademie voor Expressie in Utrecht en studeerde Nederlands in Amsterdam.
 • Publiceerde artikelen over literatuur, theater en muziek in o.a. de Groene Amsterdammer, Toneel Theatraal en op Cultuur Podium. Zij was (poëzie)redacteur van vrouwenboekenkrant Surplus.
 • Verhuisde in 2005 van Amsterdam naar het Friese dorp Exmorra.
  Nam daar het initiatief voor Dichter op de Deel, een poëziefestival onder de balken van de stelpboerderij waarin ze woont. Dichter op de Deel vierde haar lustrum in 2013 en barstte in 2017 uit haar voegen van de belangstelling. De Provincie Friesland beoordeelde Dichter op de Deel  in het kader van Lân van Taal als één van de grotere, vernieuwende projecten op het gebied van meertaligheid; een Mienskipsproject en een voorbeeld. De meest recente editie, op 22 mei 2022, was opgebouwd rond het thema De stemmen van het landschap  en schonk aandacht aan één van de grote thema’s van deze tijd: de klimaatcrisis en afname van de biodiversiteit. Aan het programma met dichters werden voor deze gelegenheid ook het genre spoken word en gesproken essay toegevoegd.
 • Begon In Exmorra haar eigen poëzie voor het voetlicht te brengen en publiceerde vóór haar debuut, Niet het moment maar het nagonzen (2014, uitg. Palmslag), in literaire tijdschriften en op de digitale bibliotheek van de Nederlandse Letteren.
 • Publiceerde in: Dichters in de Prinsentuin, 2008 & 2013 (uitg.Kleine Uil) / Het Liegend Konijn, 2013 / In het licht van de wereldliteratuur, Humanistische bloemlezing, 2014  / Poëziekalender, 2015 (uitg. van Oorschot) / Dichterskaarten, 2016 (uitg. Palmslag) / In zijn gedichten kunnen we wonen, 2016 (uitg. Spleen) / De Moanne, 2016 / Pretpark Poëzie / Zal ik een eindje met je meelopen, de mooiste gedichten over wandelen, 2016 (uitg. Rainbow) / Junigedicht, 2017 / Herinnering verlicht 2017 / Balustrada, 2018 / Herinnering verlicht 2019 / De Moanne dec. 2019 / Een vader als geen ander kind ooit had, de mooiste gedichten over vaders, 2021 (uitg.Rainbow)
 • Verleende met Waailand – de titel van een van haar gedichten – in 2018 de naam aan het festival Waailand van Kunst achter Dijken. Zij droeg tijdens Waailand gedichten voor in een voorstelling met muziek & fotografie.
 • Organiseerde literaire evenementen in Amsterdam, Sneek, Koudum, Pingjum en Exmorra.
 • Draagt voor uit eigen werk op festivals, tijdens literaire avonden en natuurlijk op Dichter op de Deel (zie agenda).
 • Is lid van de Auteursbond, beroepsvereniging voor schrijvers en vertalers www.auteursbond.nl
 • Lid van Klimaatdichters www.klimaatdichters.org
 • Lid van Rixt, Frysk dichterskollektyf www.rixt.frl
 • Lid van Vereniging Kunst Achter Dijken, Pingjum; bestuurslid van 2016 t/m 2019 www.kunstachterdijken.nl
 • volg Dien L. de Boer @dichteropdedeel op Facebook, Twitter, Instagram