Dichter op de Deel - Programma

Een middag vol poëzie & muziek

Op de deel van een stelpboerderij in Exmorra

Het programma

Vanaf 14.00 uur treden de volgende dichters op:

Hagar Peeters, Thomas Möhlmann, Ellen Deckwitz, Abe de Vries, Liesbeth Lagemaat, Nyk de Vries, Kate S. Kuipers, Jetze de Vries
en Dien L. de Boer.

De volgorde waarin zij voorlezen wordt nader aangekondigd.

Thomas Möhlmann zal niet alleen optreden met zijn poëzie, maar ook de presentatie verzorgen.

Nieuw is dit jaar de boekentafel van Boekhandel Wever (Harlingen/Franeker).
Er is gelegenheid om daar het werk aan te schaffen van één van de optredende dichters en het boek te laten signeren.

De voordrachten zullen worden afgewisseld door muziek van het trio Hans Wijnbergen, saxofoon, Ruben Mulder, keys, Wytse van der Meer, bas.

dag dag - rolt ie niet op ons toe - als de tong van de wind over bladeren - de dag - over de wegen met het vrachtverkeer - start wordt aangeklikt - hij begint te spreken door deuren en ramen - hoor je niet in messen en vorken - die verlengden van handen in alle toonaarden - de ketelmuziek van de stad - en probeer ik niet - dat hele ding van een dag vast te pakken - zoals ik opveer bij het afscheid van een vriend - wanneer de merels aankondigen - in staccato dat ie vertrekt - het laatste licht ten afscheid - tafels en stoelen aantipt van terrassen - en wanneer hij zijn gloeiende overjas - zwiert over de schouders - laat hij dan niet - nog even torens en flats ontsteken - in vuur en vlam, niet wegbenen in rood - dan volgt de nacht