Dichter op de Deel - Voorproefje

Een middag vol poëzie & muziek

Op de deel van een stelpboerderij in Exmorra

GRATIS

word je zelf stil van de wind
wanneer onrust je doorwaait
vind je in weilanden de stelpen
en het wit van zwanen of ze
in strepen door het grasland
zijn gestempeld

vindt het groen in je
het groen buiten je terug
en het tot op ’t bot vermoeide
vindt dat nieuwe handen in de wind
die altijd werkt of hij ongemak gratis
knoopvrij weet te masseren

of worden wanneer je ogen
de horizon afgrazen wonden geaaid
door de weelde aan wolken
of het de hemel is op aarde
en kan door de wind het waaien
dan in je gaan liggen


Dien L. de Boer

dag dag - rolt ie niet op ons toe - als de tong van de wind over bladeren - de dag - over de wegen met het vrachtverkeer - start wordt aangeklikt - hij begint te spreken door deuren en ramen - hoor je niet in messen en vorken - die verlengden van handen in alle toonaarden - de ketelmuziek van de stad - en probeer ik niet - dat hele ding van een dag vast te pakken - zoals ik opveer bij het afscheid van een vriend - wanneer de merels aankondigen - in staccato dat ie vertrekt - het laatste licht ten afscheid - tafels en stoelen aantipt van terrassen - en wanneer hij zijn gloeiende overjas - zwiert over de schouders - laat hij dan niet - nog even torens en flats ontsteken - in vuur en vlam, niet wegbenen in rood - dan volgt de nacht