Dichter op de Deel

Een middag vol poëzie & muziek

Op de deel van een stelpboerderij in Exmorra

In Nederland wonen veel en goede dichters. Het poëzie-aanbod is, voor een klein taalgebied als het onze, groot én divers. Overal zien we de belangstelling toenemen voor festivals waarop iets van die rijkdom aan stemmen is te horen. ‘De poëzie is voortgekomen uit een orale traditie en nog steeds is het luisteren naar poëzie vaak de beste manier om werkelijk geraakt te worden,’ zegt Bas Kwakman, directeur van Nederlands grootste poëzie-festival, Poetry International.

Tijdens Dichter op de Deel is van deze variëteit aan stemmen het een en ander mee te maken. Bovendien wordt het poëzie-palet op deze middag vergroot met Friestalige poëzie. Dichter op de Deel heeft namelijk plaats op de prachtige locatie van een Friese stelpboerderij in de graslanden rond het dorp Exmorra. ‘Deze provincie loopt immers over van talenten,’ stelt Jannewietske de Vries, gedeputeerde cultuur van de Provincie Fryslân. Dat er plaatselijk talent op het podium zou staan, naast gevestigde Nederlandse en Friese namen, was vanaf de eerste editie een uitgangspunt van het festival.

Het dorp Exmorra maakt deel uit van de gemeente Súdwest Fryslân, waar jaarlijks onder de naam Kunst Achter Dijken een kunstroute wordt georganiseerd in mei. Op initiatief van Dien L. de Boer. werd daar vanaf 2008 Dichter op de Deel aan toegevoegd. Muzikale intermezzi zorgen voor afwisseling in het programma, en er wordt beeldende kunst tentoongesteld. Zo is er sprake van een breed aanbod.
Deze mooie poëzie-middag is uitgegroeid tot een festival dat bekend raakt in steeds bredere kringen en dat zich ieder jaar mag verheugen in meer toeschouwers.

Dit jaar treden op: Hagar Peeters, Thomas Möhlmann, Nyk de Vries, Ellen Deckwitz, Abe de Vries, Kate S. Kuipers, Liesbeth Lagemaat, Jetze de Vries en Dien L. de Boer.

Tijdens het programma zal er voldoende ruimte zijn, om een gesigneerd exemplaar aan te schaffen van het werk van één van de optredende dichters.

De muziek wordt verzorgd door het trio Hans Wijnbergen, Ruben Mulder en Wytze van der Meer

De manifestatie op de Bolswarderweg 13 is vrij toegankelijk. Na afloop is er gelegenheid om, volgens het principe ‘entree naar eigen waardering’, met een bedrag naar keuze uw waardering uit te drukken.

Mede mogelijk gemaakt door het Ned. Letterenfonds, Lirafonds, VSB-fonds, Rabobank, Boekhandel Wever

dag dag - rolt ie niet op ons toe - als de tong van de wind over bladeren - de dag - over de wegen met het vrachtverkeer - start wordt aangeklikt - hij begint te spreken door deuren en ramen - hoor je niet in messen en vorken - die verlengden van handen in alle toonaarden - de ketelmuziek van de stad - en probeer ik niet - dat hele ding van een dag vast te pakken - zoals ik opveer bij het afscheid van een vriend - wanneer de merels aankondigen - in staccato dat ie vertrekt - het laatste licht ten afscheid - tafels en stoelen aantipt van terrassen - en wanneer hij zijn gloeiende overjas - zwiert over de schouders - laat hij dan niet - nog even torens en flats ontsteken - in vuur en vlam, niet wegbenen in rood - dan volgt de nacht