Een nieuwe editie van Dichter op de Deel op 10 september 2017!

Nu kunnen we, glimlachend, al zeggen wie er in elk geval komen voordragen: Tonnus Oosterhoff, Tjitske Jansen, Rodaan Al Galidi, Charlotte Van den Broeck, Tsead Bruinja, Aggie van der Meer, Arjan Hut en Obe Alkema De voordrachten zullen, net als tijdens vorige edities, worden afgewisseld met muziek. Er zal beeldende kunst te zien zijn van Yvonne Willems. Aanvang 14.00 uur.

In Nederland wonen veel en goede dichters. Het poëzie-aanbod is, voor een klein taalgebied als het onze, groot én divers. Overal zien we de belangstelling toenemen voor festivals waarop iets van die rijkdom aan stemmen is te horen. ‘De poëzie is voortgekomen uit een orale traditie en nog steeds is het luisteren naar poëzie vaak de beste manier om werkelijk geraakt te worden,’ zegt Bas Kwakman, directeur van Nederlands grootste poëzie-festival, Poetry International.

Tijdens Dichter op de Deel is van deze variëteit aan stemmen het een en ander mee te maken. Bovendien wordt het poëzie-palet op deze middag vergroot met Friestalige poëzie. Dichter op de Deel heeft namelijk plaats op de prachtige locatie van een Friese stelpboerderij in de graslanden rond het dorp Exmorra. Dat er plaatselijk talent op het podium zou staan, naast gevestigde Nederlandse en Friese namen, was vanaf de eerste editie een uitgangspunt van het festival.

Het dorp Exmorra maakt deel uit van de gemeente Súdwest Fryslân, waar jaarlijks onder de naam Kunst Achter Dijken een kunstroute wordt georganiseerd in mei. Op initiatief van Dien L. de Boer. werd daar vanaf 2008 Dichter op de Deel aan toegevoegd. Muzikale intermezzi zorgen voor afwisseling in het programma, en er wordt beeldende kunst tentoongesteld. Zo is er sprake van een breed aanbod.
Deze mooie poëzie-middag is uitgegroeid tot een festival dat bekend raakt in steeds bredere kringen en dat zich ieder jaar mag verheugen in meer toeschouwers.

Tijdens het programma zal er voldoende ruimte zijn, om een gesigneerd exemplaar aan te schaffen van het werk van één van de optredende dichters.

De toegangsprijs voor de manifestatie is € 6,- ; Bolswarderweg 13, 8759 LA, Exmorra.

met Dank aan: Prins Bernhard Cultuurfonds/Nijman Biermasz 17 dorpen Fonds, Stifting Arjen Witteveen Fûns, Gemeente Sudwest Fryslan, PW Janssens Friesche Stichting, Provincie Fryslân, Lirafonds, Douwe Kalma Stifting en Boekhandel Van der Velde.