niet het moment maar het nagonzen

Bundel

Tsead Bruinja over: ‘Niet het moment maar het nagonzen’:
‘Een hele mooie bundel.’

‘Bestellen? Uitgeverij Palmslag

Recensies:
* Albert Hagenaars  (NBD Biblion)
 
    DIEN L. DE BOER – NIET HET MOMENT MAAR HET NAGONZEN
    Dien L. de Boer (1957) behoort tot de grote groep dichters die wonderlijke
zaken ontdekken of oproepen in juist de eenvoudigste dingen en meest futiele
gebeurtenissen. Zij onderscheidt zich met deze eerste bundel van haar
credogenoten echter op positieve wijze door: 1) een zuivere en ja zelfs
overtuigende verteltrant; 2) een grote aandacht voor beweging en overgang; 3)
een bescheiden maar wel effectieve meervoudigheid in nogal wat regels; en
niet in het minst door 4) reflecties op het dichtproces. Een passend citaat:
“Krabbels / in de letters die ganzen vliegen / vóór het vinden van een frisse v /
en steeds dunnere u’s en w’s / van wilgentakken ’s winters”.

    Je denkt telkens uitspraken te begrijpen maar wilt toch herlezen om er zeker
van te zijn. Beelden verschuiven in of uit elkaar (zie titel) en vaak krijg je dan
de gewaarwording iets te missen. Zulke momenten houden deze gedichten,
die dus meer bieden dan aanvankelijk gedacht, levendig. Niet voor niets
noteert de dichteres “alles schrijft; leven / kerft zich in de zerken”. Wellicht
geen spraakmakend maar zeker een geslaagd debuut!

01-11-2014