Dien L. de Boer

Dien L. de Boer

  • Volgde de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht en deed een studie Nederlands in Amsterdam.
  • Publiceerde artikelen over literatuur, theater en muziek in o.a. de Groene Amsterdammer, Toneel Theatraal en op Cultuur Podium. Zij was redacteur van vrouwenboekenkrant Surplus.
  • Verhuisde in 2005 van Amsterdam naar het Friese dorp Exmorra.
  • Nam daar het initiatief voor Dichter op de Deel, een poëziefestival onder de balken van de stelpboerderij waarin ze woont. Dichter op de Deel vierde haar lustrum in 2013 en barstte bij de laatste editie, in 2017, uit haar voegen van de belangstelling. De Provincie Friesland beoordeelde Dichter op de Deel in het kader van Lân van Taal als één van de grotere, vernieuwende project op het gebied van meertaligheid; een Mienskipsproject en een voorbeeld.
  • Begon in Exmorra poëzie te schrijven en publiceerde vóor haar debuut, ‘Niet het moment maar het nagonzen’ (2014, uitg. Palmslag), in literaire tijdschriften en op de digitale bibliotheek van de Nederlandse Letteren.
  • Leest voor uit eigen werk op festivals, tijdens avonden, kunstroutes en natuurlijk op Dichter op de Deel.
  • Is sinds 2016 bestuurslid van Kunstenaarsvereniging Kunst Achter Dijken
  • Publicaties: Dichters in de Prinsentuin, 2008, 2013 (uitg.Kleine Uil) / Het Liegend Konijn, 2013 / In het licht van de wereldliteratuur, Humanistische bloemlezing, 2014  / Poëziekalender, 2015 (uitg. van Oorschot) / Dichterskaarten, 2016 (uitg. Palmslag) / In zijn gedichten kunnen we wonen, 2016 (uitg. Spleen) / De Moanne, nr 5, 2016 / Zal ik een eindje met je meelopen, 2016 (uitg. Rainbow) / Vleugelvlug, Junigedicht, 2017 / Lijftijd, Herinnering verlicht, 2017 / Balustrada, nr 1/2, 2018.